I`m happy
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 90 x 90 cm pris: 18000 NOK
COVID-19
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 80 cm pris: 16000 NOK
Dreamer
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 1400 cm pris: 24000 NOK
Afrodita
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 1
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 2
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 90 x 90 cm pris: 18000 NOK
MIX 3
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 4
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 5
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 6
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm pris: 18000 NOK
MIX 7
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 100 cm pris: 20000 NOK
Nå eller aldri
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 70 cm pris: 18000 NOK
Ren Luft
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm pris: 12000 NOK
Hvorfor
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 65 cm pris: 18000 NOK
Kaffe
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 80 cm pris: 21000 NOK
Paradis
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 80 cm pris: 21000 NOK
Torgate Oslo
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 80 cm pris: 21000 NOK
Ryes
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 100 cm pris: 22000 NOK
Karl Johan Oslo
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 130 x 100 cm pris: 22000 NOK
Dag etter dag
teknikk: tegning dimensjon: 102 x 74,5cm pris: 12725 NOK
Stillhet
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 125x150cm pris: 23100 NOK
Miss Merilyn
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 102 x 51 cm pris: 9500 NOK
Morgan 2 - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 50 cm
Tid piano - PRIVATE
teknikk: olje på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Una - PRIVATE
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Kjør forsiktig - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm
En tur - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 90 x 70 cm
Tid til å spille - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 80 cm
Knust hjerte - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 90 x 78 cm
Vennskap - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 80 cm
Frihet - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 50 x 50 cm
Frogner - SOLGT
teknikk: akryl på lerret  dimensjon: 100 x 80 cm
HipHop - SOLGT
teknikk: akryl på lerret  dimensjon: 80 x 80 cm
Hvilken vei - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Ila skole - SOLGT
teknikk: olje på lerret 
Flora - SOLGT
teknikk: akryl på lerret  dimensjon: 102 x 71 cm
Selv en dråpe - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Regn i Bergen - SOLGT
teknikk : akryl på lerret dimensjon : 80 x 60 cm
Kommunalbanken - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 210 x 130 cm
Vinner - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 130 x 130 cm
Kjæragbolten - SOLGT
teknikk: akryl på lerret
Melodi for dalmatiner SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 100 cm
Aksim bp SOLGT
teknikk: akryl på lerret
Høy oktan - SOLGT
teknikk: olje på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Drosje - SOLGT
teknikk: akryl på lerret  dimensjon: 100 x 80 cm
Lillestrøm - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 200 x 170 cm
Lang ventetid - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 60 cm
Miss Monroe - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 90 x 90 cm
Magi - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 50 cm
Merlin Monro - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 60 cm
Morgan - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
På møtet - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 100 cm
Oslo opera - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 60 cm
På vei - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Separation - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Enslige menn på jakt etter - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Utsikt - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 70 cm
Soria Moria - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 80 x 60 cm
Stranger in city - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
Tango - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 120 cm
I parken - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 120 x 90 cm
Single jenter på jakt etter - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 100 x 80 cm
I parken II - SOLGT
teknikk: akryl på lerret dimensjon: 96 x 70 cm
 
 
Powered by Phoca Gallery